Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Μπαταρία λιθίου 24V

Η αγορά για τα συστήματα μπαταριών αναπτύσσεται ραγδαία. Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για αποδοτικές μπαταρίες με μεγάλη ενεργειακή πυκνότητα. Η Victron Energy έχει την κατάλληλη απάντηση σε αυτή τη ζήτηση: ο σύστημα μπαταρίας ιόντων λιθίου Victron. Αυτό το σύστημα αποτελείται από μια πολύ σύγχρονη μπαταρία με προηγμένο σύστημα ελέγχου και ασφάλειας, το επονομαζόμενο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας (BMS). Το BMS ελέγχει τη διαδικασία φόρτισης και αποφόρτισης, επενεργεί αμέσως σε περίπτωση υπέρβασης ορισμένων (κρίσιμων) τιμών και προφυλάσσει την αποδοτική μεταφορά ενέργειας.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Find a dealer