Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Η γκάμα Phoenix που έχει αναπτυχθεί για επαγγελματική λειτουργία, είναι κατάλληλη για το μέγιστο εύρος εφαρμογών. Τα κριτήρια σχεδιασμού ήταν η παραγωγή ενός αντιστροφέα πραγματικά ημιτονοειδούς κύματος με βελτιστοποιημένη απόδοση αλλά χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις. Με χρήσης υβριδικής τεχνολογίας HF, το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν κορυφαίας ποιότητας με συμπαγείς διαστάσεις, μικρό βάρος και δυνατότητες παροχής ρεύματος, χωρίς προβλήματα, σε οποιοδήποτε φορτίο.
μοντέλα: 12 / 24 / 48 Volt

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Find a dealer