Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Ο αντιστροφέας Phoenix Compact είναι ένας αντιστροφέας πραγματικά ημιτονοειδούς κύματος με υψηλή απόδοση. Έχει αναπτυχθεί για επαγγελματική λειτουργία και είναι κατάλληλος για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών. Ο αντιστροφέας Phoenix Compact είναι διαθέσιμος από 1200VA έως και 2000VA σε 12V ή 24V.
μοντέλα: 12 / 24 Volt

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Find a dealer