Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Συναγερμός μπαταρίας GX

Ο συναγερμός Μπαταρίας είναι ένας μικρός και χαμηλού κόστους πίνακας ελέγχου. Λειτουργεί ως οπτικός και ακουστικός συναγερμός καθώς και με απευθείας ελεύθερη επαφή που είναι κανονικά ανοιχτή ή κλειστή. Τα όρια και οι υστερήσεις συναγερμού μπορούν να προγραμματιστούν με μικροδιακόπτες. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Find a dealer